Nemo Adventure Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası

Nemo Adventure Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Kişisel verilerin korunması Nemo Adventure için önemli bir konudur. Nemo Adventure, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine sunulmaktadır.

1) Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Nemo Adventure’nin;

Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini(Veri Sahibi Kategorizasyonu),
Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
Kişisel verileri saklama sürelerini,
İlgili Kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
İlgili Kişilerin elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

 1. a) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Nemo Adventure kişisel verileri Web siteleri, Web sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanununun da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 1. b) Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Nemo Adventure, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (blogger gibi) kişisel verileri işlenebilmektedir.

Müşteri/Üye, Potansiyel Müşteri/Üye
Çevrimiçi Ziyaretçi
Satın Alınan Aktiviteyi Yapacak Kişi
Hizmet Sağlayıcı/ Hizmet Sağlayıcı Adayı veya Hizmet Sağlayıcı Çalışanı veya Yetkilisi

 1. c) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Müşteri/Üye, Potansiyel Müşteri/Üye

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı.
İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi.
Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan aktiviteler, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, rezervasyona ilişkin bilgiler
Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler. İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları.
İşitsel Veri: Görüşme Kayıtları
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, üyenin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi.
Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: Üyenin satın aldığı hizmete ilişkin web sitesi, mobil uygulama, sosyal medya hesapları üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

Çevrimiçi Ziyaretçi

Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

Satın Alınan Aktiviteyi Yapacak Kişi

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı
İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi.

Hizmet Sağlayıcı/Hizmet Sağlayıcı Adayı veya Hizmet Sağlayıcı Çalışanı veya Yetkilisi

Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküleri, faaliyet belgesi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza

 1. d) Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler;

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,
Bu platformlardan “misafir” sıfatıyla rezervasyon yapılabilmesi,
Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
Müşteri ile kurulan Üyelik Sözleşmesinin ifası amacıyla, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; Müşteri/Üye tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Müşteri/Üye ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
Sözleşme ilişkisi kapsamında, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler/üyeler açısından; doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama ve analiz yapılarak Müşteri/Üyenin tercih ve beğenisi doğrultusunda aktivite, etkinlik ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
Müşteri/Üye sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
Ticari elektronik ileti iznine istinaden Müşteri/Üye ile iletişime geçilmesi gerek platform gerek mobil uygulama üzerindeki Müşteri/Üye deneyiminin iyileştirilmesi,
Müşteri/ Üye memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması,
İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,
Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi,
Nemo Adventure’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
Nemo Adventure’nin faaliyetlerinin Nemo Adventure prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

 1. e) Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Nemo Adventure, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Nemo Adventure, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Nemo Adventure kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi, mobil uygulama ve mobil sitesi aracılığıyla Nemo Adventure kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Nemo Adventure işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization(takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

 1. f) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Nemo Adventure kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Müşteri/Üye verileri ve rezervasyon yapılan aktivitenin veya etkinliği yapacak kişi bilgisi, tedarikçi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir.

Müşteri/Üye verileri ayrıca; müşterinin/üyenin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Web sitesi veya mobil uygulama kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Müşteri/Üye ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Müşteri/Üyenin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde takma adlı veri (Pseudonymous data) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Müşteri/üye memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Müşteri/Üye ye ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

 1. g) Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

Nemo Adventure işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 1. h) İlgili Kişilerin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Nemo Adventure, tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişinin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVK Kanunu 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d)ve(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Nemo Adventure web sitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Profil” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca, Nemo Adventure tarafından işletilen web sitesi veya mobil uygulamasında yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen ‘BAŞVURU FORMUN’DA’’ belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 1. i) İlgili Kişilerin Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri

Nemo Adventure tarafından işletilen web sitesi veya mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Profil” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.
Çerez yönetimi konusunda, Çerez (Cookie) Politikamızda belirtilen adımları takip edebilirsiniz.

 1. j) Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Nemo Adventure tarafından işletilen web sitesi ve mobil uygulamaya yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz; Nemo Adventure’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Nemo Adventure’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 1. k) Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

Nemo Adventure tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Nemo Adventure, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
Nemo Adventure, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir. Buna göre Nemo Adventure imha yöntemi olarak anonim hale getirmeyi kullanmaktadır.

3) Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Nemo Adventure, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Tarih: 04/03/2019

Online Ve Hızlı Bigi Almak İçin

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.